Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Dodano 14.11.2016
Wniosek o zmianę w zakresie doprecyzowania lokalnych kryteriów wyboru

Szanowni Państwo 

Zgodnie z Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru dla operacji realizowanych w ramach LSR informujemy, iż z dniem 14-11-2016r. do Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" wpłynął wniosek wymaganej liczby członków Stowarzyszenia LGD o wprowadzenie zmian w procedurze.
Na wniosek Zarządu zgodnie z pkt. I 2 ust. 2) informujemy społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zgodnie z procedurą mają Państwo możliwość wniesienia uwag w terminie 14 dni od zamieszczenia informacji. 

Proponowane zmiany >>>>> pobierz dokument. 

 

>>>
Dodano 28.10.2016
Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców

Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest premiowany w postaci dodatkowych punktów - zgodnie z kryteriamy wyboru dla poszczególnych działań. 

Szkolenia są bezpłatne i nie zobowiazują uczestników do złożenia wniosku.
Uczestnik pokrywa jedynie koszt dojazdu na miejsce spotkania. 

Zgodnie z harmonogramem szkoleń przewidzieliśmy aż pięć terminów dla osób zainteresowanych aplikowaniem o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych grantami i dużymi projektami: 

08-11-2016 do Ludwikowic Kłodzkich (od godz.:13:00)

09-11-2016 do Jedliny Zdrój (od godz.: 9:00)

a przedsiębiorców lub osoby chcące podjąć działalność gospodarczą: 

15-11-2015 do Pieszyc (od godz.: 11:00)

16-11-2016 do Walimia (od godz.: 12:00)

17-11-2016 do Głuszycy (od godz.: 13:00)

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumentację i procedury znajdą Państwo
w zakładce PROW 2014-2020

Ważna informacja: 

Miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności nie obliguje do udziału w szkoleniu
w danej Gminie - prosimy o wybranie dla Państwa dogodnych terminów. 

                                                                                               ZAPRASZAMY

*********************************************************************

>>>

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu odbyły się dwa pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami obszaru objętego Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W dniach 18-19.10.2016 mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem w Gminie Walim oraz Pieszyce. 

W tym tygodniu zgodnie z planem zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców pozostałych Gmin:

Jedlina Zdrój 

25.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury –MBP 
w Jedlinie Zdrój 

Ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój

16:00
Nowa Ruda 

25.10.2016
/Wtorek/

Muzeum Ziemi 
Sowiogórskiej 

Ul. Główna 65

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Głuszyca

26.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka 
Publiczna - Centrum Kultury 
w Głuszycy 

Ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

15:00


Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom na spotkaniu przedstawimy wspólnie wypracowany LSR wraz z procedurami jego wdrażania oraz zakres i formy pomocy. Liczymy na liczną frekfencję i duże zaintersowanie możliwością pozyskania środków z EFRROW. 

                    Zapraszamy

Dodano 14.10.2016
Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów

     Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. PROJEKTY GRANTOWE,

OPERACJE KONKURSOWE O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. ZŁ

Na szkolenia zapraszamy osoby fizyczne, przedstawicieli NGO
 i organizacji pozarządowych

08-11-2016    Nowa Ruda

09-11-2016    Jedlina Zdrój 

pobierz ogłoszenie >>>

pobierz deklarację zgłoszenia >>>

 

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Na szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane podejmowaniem
 i rozwijaniem działalności gospodarczej

15-11-2016   Pieszyce

16-11-2016 Walim

17-11-2016 Głuszyca 

pobierz ogłoszenie >>>

pobierz deklarację zgłoszenia >>>

>>>
Dodano 29.09.2016
Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Szanowni Państwo 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż został ustalony harmonogram spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Beneficjentami działań mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO, grupy defaworyzowane oraz inne podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kwota przeznaczona dla Beneficjentów to 5.400.000,00 złotych.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie głównych założeń LGD oraz zasad wdrażania LSR

Harmonogram spotkań: 

Gmina  Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

18.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu 

Ul. Kościuszki 2

58-320 Walim
13:00
Pieszyce 

19.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce
16:00
Jedlina Zdrój 

25.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury –MBP 
w Jedlinie Zdrój 

Ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój

16:00
Nowa Ruda 

25.10.2016
/Wtorek/

Muzeum Ziemi
Sowiogórskiej 

Ul. Główna 65

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Głuszyca

26.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka
Publiczna - Centrum Kultury 
w Głuszycy 

Ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

15:00
>>>
Dodano 16.09.2016
INFORMACJA

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniach 19 i 23 września 2016r. pracownicy Biura LGD przebywać będą na szkoleniach. Przepraszamy za utrudnienia w kontakcie we wskazanych dniach. 

>>>
Dodano 09.09.2016
Zmiany rozporządzenia oraz zmiany formularzy wniosków

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z). Aktualne dokumenty znajdą Państwo w zakładce: Poddziałanie 19.2 - Wdrażanie LSR - rozporządzenie, wnioski, instrukcje.

>>>
Dodano 22.07.2016
Umowa o przyznaniu pomocy dla LGD

Szanowni Państwo 

        Informujemy, że w dniu 19-07-2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie": Prezes Zarządu - Pan Grzegorz Walczak wraz z Członkiem Zarządu - Panią Renatą Świerszczak, podpisali Umowę o przyznaniu pomocy dla Stowarzyszenia, której przedmiotem jest realizacja operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji". Po otrzymaniu środków, na które z niecierpliwością oczekujemy, przystąpimy do organizacji spotkań i szkoleń dla wszystkich zainteresownych wsparciem z EFRROW. 

Informacje o terminach spotkań i szkoleń będziemy zamieszczali na bieżąco na naszej stronie w aktualnościach oraz specjalnie przygotowanych zakładkach dla PROW 2014-2020 oraz na Państwa życzenie również drogą e-mail na wskazane przez Państwa adresy. 

Zapraszamy do kontaktu. 

>>>
Dodano 08.07.2016
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 18-07-2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 18-07-2016r. o godz. 17:00 w Biurze LGD w Jugowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie". 

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie - Walne odbędzie się zgodnie z zapisami Statutu w drugim terminie, tj. o godz. 17:15.

Porządek obrad >>> 

>>>
Dodano 24.06.2016
Realizacja planu komunikacji

W ramach realizacji Planu komunikacji rozpisano w jego harmonogramie min. szereg spotkań informacyjnych oraz szkoleń dedykowanych mieszkańcom, potencjalnym beneficjentom i partnerom jak również przedstawicielom grup defaworyzowanych ujętych w LSR. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym omówiony został nowy okres programowania PROW 2014-2020 oraz główne założenia LSR realizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" - zostało skierowane do Członków Stowarzyszenia, które w ostatnim czasie zmianiło swój obszar, tym samym przyjmując w poczet swoich członków wiele nowych osób i podmiotów. 

Kolejne spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których zostanie przedstawiony wspólnie wypracowany LSR wraz z procedurami jego wdrażania - odbędą się na terenie wszystkich Gmin członkowskich. Licząc na liczną frekfencję i duże zaintersowanie możliwością pozyskania środków z EFRROW terminy spotkań zostaną ustalone w okresie powakacyjnym. Już teraz zapraszamy do udziału.

Jeżeli chcą Państwo uzyskiwać informacje na bieżąco o terminach realizacji poszególnych działań w tym kierunku i być informowani o szkoleniach czy spotkaniach prosimy o wysłanie e-maila na adres biuro@partnerstwo.sowiogórskie.pl z prośbą o przekazywanie tychże informacji na wskazany przez Państwa adres e-mail. Wszystkie aktualności będą zamieszczane również na naszej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym, który zostanie założony w myślą o możliwości bieżącej i szybkiej komunikacji z zainteresowanymi. 

Z myślą o dotarciu do szerszej grupy odbiorców - głównie osób, które nie korzystają na codzień z komuptera czy innych urządzeń mobilnych - wydamy publikacje oraz innne drukowane materiały promocyjne.

galeria >>>

>>>
Dodano 14.06.2016
Spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Przypominamy, że w dniu 14-06-2016 r. po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbędzie się spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”:
„Wstęp do nowego okresu programowania PROW 2014-2020 oraz główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie””

Serdecznie zapraszamy 

Zarząd LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" 

>>>
Dodano 06.06.2016
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 14-06-2016r. o godz. 17:00 w Świetlicy wiejskiej w Jugowicach ul. Dworzec PKP 1/2 (obok Biura LGD)  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" 

Zarząd LGD 

Porządek obrad >>> 

>>>
Dodano 03.06.2016
Ogłoszenie - nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania

      Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie" z siedzibą w Jugowicach 58-321 (gm. Walim) ul. Dworzec PKP 1/3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE:

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA

Termin składania ofert: do 13 czerwca 2016r. do godz. 14:00 - Biuro LGD w Jugowicach 

Więcej szczegółowych informacji oraz Regulamin naboru pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" w zakładce: Nabór pracowników - ogłoszenia i dokumenty 

>>>
Dodano 20.05.2016
UMOWA RAMOWA PODPISANA

Szanowni Państwo 

W dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO zawarli
Umowę o warunkach i sposobie realizacji
Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wysokość środków finansowych na jej realizację obejmuje wsparcie operacji w ramach LSR, wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowanie LGD i wynosi
6 813 000,00 zł. 

Przystępujemy zatem do wykonania umowy! 
Dziękujemy za czas i pracę włożoną w trakcie opracowywania dokumentu
i zapraszamy do realizacji wspólnie zaplanowanych przedsięwzięć. 

                                                                                  Zarząd LGD

 

>>>
Dodano 17.05.2016
Konkurs fotograficzny - kaplice loretańskie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (powiat ostrowski, południowa Wielkopolska) rozpoczęło realizację projektu pn. „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich”, dofinansowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra” przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ich celem jest stworzenie szlaku kaplic loretańskich – obiektów, które swoją historią nawiązują do czasów króla Jana III Sobieskiego. Jak do tej pory zidentyfikowali w Polsce 16 kaplic loretańskich – część z nich to funkcjonujące obiekty sakralne a część zachowała się tylko w formie ruin. Jednym z pierwszych zadań jest organizacja konkursu fotograficznego poświęconego kaplicom loretańskim, a następnie stworzenie strony internetowej poświęconej tym obiektom. Jedna z kaplic loretańskich, a konkretnie domek loretański przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie znajduje się na naszym terenie. W związku z tym poniżej zamieszczamy informację o wspomnianym wyżej konkursie zapraszając do udziału wszystkich zainteresowanych.

Regulamin >>> pobierz 

>>>
Dodano 06.05.2016
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 17-05-2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016r. (wtorek) o godz. 17:00 w Biurze LGD w Jugowicach odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogóskie". Prosimy o obecność. 

Szczegóły spotkania z porządku obrad >>> 

>>>

Szanowni Państwo 

Informujemy o zakończeniu prac Samorządu Wojewódzwta Dolnoślaskiego (SWD) nad wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) złożonych do konkursu na przełomie listopada i grudnia 2015r. Zgodnie z uchwałą nr 15/2016 komisji ds. wyboru LSR z dn. 14.04.2016r. Strategia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" została wybrana do realizacji.  

Na realizację LSR przeznaczono z EFRROW: 

1. Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: 1 350 000 EURO 

2. Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania: 27 000 EURO

3. Poddziałanie 198.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 326 250 EURO 

Po podpisaniu umowy ramowej z SWD w miesiącu maju na naszej stronie dostępny będzie Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

Zarząd LGD 

Dodano 25.03.2016
Dodano 04.02.2016
Biuro LGD nieczynne 02-12.02.2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że Biuro LGD będzie nieczynne w okresie 5-12.02.2016r. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z przedstwicielami Zarządu pod adresem: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

 

>>>
Dodano 12.01.2016
Zakończono pracę nad Strategią

Szanowni Państwo 

Po wielu miesiącach działań zakończyliśmy pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczoną do realizacji do 2023 roku.
Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 28.12.2015 uchwałą WZC przyjęta została strategia jako dokument wytyczający działania na nową perspektywę PROW 2014-2020. Również w tym dniu uzupełniono skład Rady LGD oraz wszelkie procedury niezbędne do obsługi naborów oraz wyboru wniosków składanych przez beneficjentów.
W dniu 30.12.2015r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). 

Dziękujemy wszystkim: mieszkańcom, przedsiębiorcom, osobą reprezentującym podmioty społeczne, które zaangażowały się w tworzenie naszej wspólnej Strategii.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za udział w spotkaniach otwartych, grupach roboczych, spotkaniach indywidualnych oraz za wypełniania ankiet i wszelkich cennych uwag. Szczególne podziękowania kierujemy do Włodarzy gmin członkowskich. 

                                                                                        Zarząd i Biuro LGD 

>>>
Dodano 22.12.2015
Projekt LSR

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do konsultacji znajduje się w zakładce : Bieżące opracowania - projekt LSR 

http://www.partnerstwo.sowiogorskie.pl/pl/165/Biezace_opracowania_PROJEKT_LSR/

Zarząd 

>>>
Dodano 22.12.2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" odbędzie się 28 grudnia 2015r. o godz. 17:00 w siedzibie Partnerstwa w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3 

                                                                         Zarząd 

Porządek obrad: >>>> pobierz 

 

>>>

ZAKOŃCZENIE KONKURSU

               W dniu 27.03.2013r. zakończono konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty W ramach konkursu przyjęto ogółem 12 wniosków na łączną kwotę 370 802,41 zł. 

Lista złożonych wniosków  >>> pobierz

************************************************************

************************************************************

Szanowni Państwo

                Zapraszamy do lektury nowego wydania Biuletynu SOWIOgórskiego promującego nasz obszar.

                                     Pobierz BIULETYN >>>>>>>>>>

 

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów 26-09-2012 godz.: 10:00

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działań:

- Małe projekty oraz

- Odnowa i rozwój wsi

odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD,

tj. ul. Kasprowicza 47

57- 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich

- kierunek w lewo na Sokolec - 200 m za Harendą po lewej stronie

************************************************************

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów 18-09-2012 godz.: 10:00

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działań: 

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD,

tj. ul. Kasprowicza 47

57- 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich

- kierunek w lewo na Sokolec - 200 m za Harendą po lewej stronie.

*************************************************************

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

                         Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, że w dniu 10 maja 2012r. o godz. 15.00 w Biurze LGD odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

                                                                                                        Zarząd

Dziki Styl Company - 8 MAJA 2012

W drugim tygodniu maja 2012 roku na zaproszenie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, w sali widowiskowej MOK wystąpią zwycięzcy programu You Can Dance - grupa Dziki Styl Company.

Tancerze przyjadą ze spektaklem "Dzieci Innego Boga", który w niezwykły sposób przedstawia problematykę uzależnień wśród ludzi młodych.

8 maja w godzinach porannych odbędą się pokazy zorganizowane dla młodzieży szkolnej, natomiast o godzinie 18.00 zapraszamy na spektakl dla pozostałych mieszkańców miasta i gminy.

Wstęp 15 zł, bilety do nabycia w MOK (Nowa Ruda) oraz CKGNR (Ludwikowice Kłodzkie).

Artyści z grupy Dziki Styl Company przyjadą jednak do Nowej Rudy nie tylko ze względu na występ, ale głównie na potrzeby promocji Festiwalu Sztuk Metafizycznych.

Lipiec 2013 roku (tak tak, to nie pomyłka) przyniesie niesamowite, bezprecedensowe i bardzo niekonwencjonalne wydarzenie artystyczne, które odbędzie się na przestrzeni 2 tygodni głównie na terenie Nowej Rudy i Ludwikowic Kłodzkich. Mowa o "I Festiwalu Sztuk Metafizycznych", którego organizatorami jest grupa ludzi pod przewodnictwem Pana Macieja Pawłowskiego - pomysłodawcy festiwalu, wieloletniego kierownika Teatru Muzycznego "Roma" w Warszawie, twórcy muzyki do wielu musicali i przedstawień teatralnych. Nieprzypadkowo patronat artystyczny nad tym wydarzeniem objęło szereg znanych osobistości ze świata szeroko rozumianej kultury (mi. Greg Zgliński, Robert Więckiewicz, Jaga Hupało, Gabriela Muskała). W organizację tego wielkiego przedsięwzięcia włączyły się także dwie zaprzyjaźnione instytucje - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie.

Aby Festiwal mógł rozkwitnąć pełnią barw w roku przyszłym, organizatorzy rozpoczęli przygotowania już jesienią 2011 roku - tego bowiem wymaga formuła nadana temu wydarzeniu. Chodzi głównie o ogłoszenie konkursów, które rozpoczną się już w maju 2012 roku, a ich finałem będzie przyszłoroczny festiwal.

Pierwszym efektem naszych wspólnych prac będzie konferencja prasowa, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele największych, polskich mediów, przedstawiciele potencjalnych sponsorów, mecenasów, a także media lokalne. Jednym z elementów konferencji będzie także przyjazd i występ grupy tanecznej Dziki Styl Company - zwycięzców popularnego, telewizyjnego show You Can Dance. Podczas wizyty grupa zaprezentuje spektakl pt. "Dzieci Innego Boga". W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędą się zarówno pokazy dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Nowa Ruda, jak i otwarty spektakl dla pozostałych mieszkańców. Już dziś serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

7 maja 2012 - godz. 14.00 Konferencja Prasowa - sala widowiskowa MOK w Nowej Rudzie

8 maja 2012 - godz. 18.00 Spektakl taneczny "Dzieci Innego Boga" - sala widowiskowa MOK w Nowej Rudzie, bilet 15 zł

Więcej informacji pod numerami: 74 872 4484 (MOK) 74 872 2084 (CKGNR)

Szanowni Wnioskodawcy - ważna informacja

            Przypominamy, iż zgodnie z procedurą przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR - zawartą w Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również zgodnie z przekazywanymi informacjami na szkoleniach i podczas doradztwa w Biurze -

wnioski składamy w dwóch egzemplarzach (od godziny 9.00 do 14.00, a w ostatni dzień, tj. 23.04.2012r. do godz. 12.00):

- oryginał wypełniony komputerowo z podaniem spisu treści i liczby załaczników oraz

- kopia wniosku z załącznikami

upoważniona osoba wydaje Wnioskodawcy potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Ponadto dla operacji w ramach MP Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wersji elektronicznej wniosku, na której widniejąca suma kontrolna musi być zgodna z sumą kontrolną wersji papierowej.

Dla działań 311 i 312 prosimy o wersję elektroniczną EPO oraz uzasadnienia zgodności z celami i kryteriami wyboru jako załączniki nieobowiązkowe.

                                                        Dziękujemy

                                                                                          Biuro LGD

 

 

Sowiogórski Nordic Walking

Zgodnie z zeszłorocznymi obietnicami, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaprasza wszystkich amatorów spacerów z kijkami na drugi cykl zawodów pn.

"Sowiogórski Nordic Walking"

W tym roku spotkamy się 4 razy na przestrzeni wiosny i lata.

Zabawę rozpoczniemy już 3 maja, na trasie wokół Schroniska "Orzeł" w Sokolcu.

Druga odsłona zawodów odbędzie się miesiąc później - 2 czerwca pętlą na Przełęczy Jugowskiej.

Dwa miesiące później, 5 sierpnia spotkamy się w "Harendzie" aby rywalizować na trasie wokół tego pięknego ośordka rekreacyjnego.

Cykl zakończymy 29 września, podczas Światowego Dnia Turystyki, kiedy to rozegrany zostanie ostatni marsz ze startem i metą na szczycie Wielkiej Sowy.

Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy serwis internetowy, gdzie oprócz możliwości rejestracji w bazie zawodników, mogą się Państwo zapoznać ze szczegółami regulaminu, trasy, a także obejrzeć relację i zdjęcia z ubiegłego roku. Dla osób chcących opłacić start we wszystkich czterech edycjach, przygotowaliśmy zniżki.

Czekamy na Was pod adresem www.wielkasowa.net.

             Szanowni Państwo

              Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów

                         Zarząd, Rada, Członkowie Stowarzyszenia

oraz pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie"

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.